Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh làm việc với UBND TP Hải Phòng

24/10/2017

Ngày 23/10/2017, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cùng Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đã làm việc với UBND TP Hải Phòng về việc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIV. Cùng dự có Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện của thành phố.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn TP Hải Phòng đã tiếp 4.531 lượt, 7.872 người, bằng 101% so với cùng kỳ với 4.030 vụ việc, bằng 132,9%  so với cùng kỳ năm 2016, trong đó có 182 đoàn đông người; toàn TP nhận 6.354 đơn thư các loại trong đó có 5139 đơn có đủ điều kiện xử lý với 325 vụ việc KN,TC  thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp, bằng 139 % so với cùng kỳ năm 2016; kết quả, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 15 triệu đồng; kiến nghị trả lại quyền lợi cho 08 công dân với số tiền là 29 triệu đồng; Thanh tra TP triển khai 01 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại 8 đơn vị, sở ngành, quận, huyện. Quá đó, đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Phân loại xử lý đơn chưa chính xác, thời gian giải quyết dơn thư kéo dài, thực hiện các kết luận xử lý sau thanh tra còn chậm, phân loại đơn chưa đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định; bố trí cán bộ tiếp công dân theo quy chế phố hợp và làm nhiệm vụ tiếp công dân tại các trụ sở chưa đầy đủ theo quy định; quy chế bồi dưỡng cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư chưa đảm bảo quy định.

Kết luận, buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cho rằng, thanh tra TP Hải phòng đã hướng dẫn các sở, ngành, địa phương giải quyết tốt về khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; các vụ việc giải quyết theo Kế hoạch 1130; 2100 của Thanh tra Chính phủ cơ bản đã giải quyết tốt, tới đây còn 2 vụ việc cần giải quyết dứt điểm. Phó Tổng Thanh tra cũng yêu cầu TP Hải Phòng quan tâm, chú ý các đoàn đông người cần giải quyết dứt điểm ngay tại các xã, phường, thị trấn, trách tình trạng để kiến nghị, khiếu nại đông người, vượt cấp lên trung ương.

PV

VIDEO