Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: “xử lý các hành vi vi phạm Luật Khiếu nại, tố cáo-những vấn đề lý luận

15/09/2014

Ngày 25/8, Hội đồng khoa học của Thanh tra Chính phủ do TS Lê Tiến Hào, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Thường trực, Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ (năm 2010): “ Xử lý các hành vi vi phạm Luật Khiếu nại, tố cáo-những vấn đề lý luận và thực tiễn” do ông Nguyễn Văn Kim, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về xử lý hành vi vi phạm luạt khiếu nại, tố cáo; đánh giá thực trạng quy định pháp luật về vi phạm Luật KNTC và xử lý các vi phạm Luật KNTC, qua đó thấy được những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý hành vi vi phạm Luật KNTC.
Theo nhóm nghiên cứu đề tài, những năm gần đây, tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo có những diễn biến phức tạp. Số các vụ việc tuy không tăng nhưng tính chất gây gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia; nhiều vụ việc chưa được xem xét, giải quyết kịp thời, nghiêm minh; không ít quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật không đựoc tổ chức thực hiện nghiêm; việc xử lý những người có hành vi vi phạm không kịp thời, thiếu kiên quyết, còn có tình trạng bao che, dung túng nhất là đối với cán bộ, công chức vi phạm. Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tính nghiêm minh trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, Luạt KNTC đã có quy định về các hành vi vi phạm cần phải xử lý tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm. Tuy nhiên, những hành vi vi phạm quy định của Luật KNTC lại chưa được mô tả cụ thể trong các văn bản pháp luật có liên quan. Vì vậy các cơ quan nhà nước thiếu cơ sở pháp lý để xử lý đối với hành vi vi phạm.
Để khắc phục tình trạng trên, đề tài đã nghiên cứu, đánh giá khá đầy đủ về thực trạng các quy định pháp luật và việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật KNTC, trên cơ sở đó đề xuất 9 giải pháp để khắc phục tình trạng trên.
Hội đồng nghiệm thu cơ bản nhất trí với những nội dung nghiên cứu của đề tài. Tuy nhiên, những hạn chế của đề tài như: chưa chỉ rõ được điểm khác biệt giữa xử lý vi phạm pháp luật về KNTC với các dạng vi phạm pháp luật khác; một số nội dung nghiên cứu chưa sâu..Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí đánh giá đề tài dạt điểm xuất sắc./.
Thanh Loan   

VIDEO