Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang

20/11/2021

Ngày 19/11/2021, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do đồng chí Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Tuyên Quang. Tiếp và làm việc với đoàn có Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thị trong tỉnh.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo về công tác CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2021; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của tỉnh, đồng thời trao đổi, làm rõ thêm những nội dung đoàn công tác quan tâm.

Qua báo cáo cho thấy, những năm qua, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những kết quả rõ rệt, nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, của đội ngũ cán bộ và nhân dân đã được nâng cao; tổ chức bộ máy hệ thống hành chính được tỉnh thực hiện theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; từ khi thực hiện Nghị quyết 18, ngày 25/10/2017 của Trung ương, đến nay, Tuyên Quang đã sắp xếp giảm 47 phòng và tương đương, giảm 134 lãnh đạo, quản lý. Công tác cải cách thể chế, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được đảm bảo đúng trình tự, thủ tục; việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế, số lượng người làm việc; ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động quản lý nhà nước được đẩy mạnh, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển, chấm điểm CCHC, khảo sát sự hài lòng của người dân.

Trong công tác cải cách TTHC, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, giúp chất lượng giải quyết TTHC của Tuyên Quang ngày càng được nâng lên, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác và các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi những nội dung trong công tác CCHC, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân...để có những đánh giá khách quan kết quả CCHC năm 2021 của tỉnh và chia sẻ thêm những kinh nghiệm, các làm hay, sự sáng tạo trong công tác CCHC của tỉnh Tuyên Quang; đề xuất những vướng mắc khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC…

trong đó kiến nghị Chính phủ cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tham nhũng để các địa phương vận dụng thực hiện thuận lợi hơn; cần phải có chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy kết luận công tác kiểm tra của Đoàn 

Thay mặt đoàn công tác, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đánh giá cao kết quả của tỉnh Tuyên Quang về công tác CCHC và đề nghị, tỉnh cần tiếp thu, làm rõ những ý kiến của các thành viên trong đoàn, hoàn thiện báo cáo chính thức để đoàn chuyển tới Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, để công tác CCHC có sự chuyển biến cần có sự chỉ đạo thống nhất giữa các sở, ngành, đặc biệt là công tác phối hợp giữa các sở, ngành; tỉnh cần phải tiếp tục có giải pháp về mặt công nghệ đáp ứng yêu cầu CCHC nhất là việc chuyển đổi số trong các hoạt động cơ quan hành chính; đề nghị các thành viên trong đoàn công tác cần tích cực phối hợp với các sở, ngành tỉnh để tham mưu giúp tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác CCHC.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cảm ơn sự quan tâm của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đối với công tác CCHC của tỉnh và làm rõ thêm những nội dung mà đoàn công tác quan tâm. Đồng chí tiếp thu các ý kiến của thành viên trong đoàn công tác. Những nội dung về CCHC được các thành viên trong đoàn công tác chỉ ra đều hết sức xác đáng,  giúp tỉnh có thêm các giải pháp nâng cao hơn nữa công tác CCHC của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí nhấn mạnh, công tác CCHC là lĩnh vực được tỉnh hết sức quan tâm, xác định đây là nhiệm vụ đột phá của lãnh đạo các sở, ban, ngành với mục tiêu phấn đấu cải thiện tối đa Chỉ số CCHC. Những nội dung ý kiến của đoàn công tác sẽ được tỉnh hoàn thiện để báo cáo Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

 


VIDEO