Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Họp với Bộ, ngành và thành viên BCĐ về chuẩn bị tổng kết Đề án 1-1133

15/11/2016

Sáng 15/11, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Đề án 1-1133 “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã phường, thị trấn, giai đoạn 2013-2016”.

TTCP được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện Đề án 1-1133. Sau 4 năm triển khai thực hiện, báo cáo của 60/63 tỉnh, thành phố cho thấy, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức từ cấp cơ sở với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của nhiều bộ, ngành, địa phương; công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện Đề án cũng đã được quan tâm ở cả 3 cấp trung ương, tỉnh, huyện.

Đa số các địa phương đều đánh giá, tình hình KNTC trên các địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức pháp luật về KNTC của người dân và ý thúc trách nhiệm của nhiều công chức, người có thẩm quyền trong công tác giải quyết KNTC được nâng lên. Tình hình KNTC giảm rõ rệt; phần lớn các vụ KNTC mới phát sinh đã được tập trung giải quyết. Các vụ khiếu kiện đông người được tập trung chỉ đạo xử lý, góp phần ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài nhiều năm được tập trung giải quyết dứt điểm. Trong quá trình thực hiện Đề án, từ cấp cơ sở đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt. Việc lồng ghép thực hiện Đề án 1-1133 với các đề án, chương trình, hoạt động khác tại địa phương đã hạn chế sự trùng lắp trong thực hiện nhiệm vụ chung. Tuy   nhiên, ở một số tỉnh như Bình Định, Hà Tĩnh… việc thực hiện Đề án chưa tạo được chuyển biến như mục tiêu đề ra; tình hình KNTC có giảm nhưng chưa đáng kể; tình chất, mức độ vẫn còn gay gắt, phứt tạp nhất là trên lĩnh vực đất đai, thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng…; công tác tiếp dân tại một số địa phương chưa thật sự hiệu quả, vẫn còn tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp; chất lượng hiệu quả giải quyết KNTC ở một số địa phương chưa cao, chưa chú trọng yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc; một số trường hợp công dân không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ trong việc KNTC, có hành vi quá khích, tụ tập đông người, gây áp lực đối với chính quyền, gây tác động xấu đến tình hình an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội. 

IMG_5895.jpg
Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị được giao thực hiện Đề án, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh khẳng định, về cơ bản mục tiêu Đề án đã đạt được. Phó Tổng Thanh tra yêu cầu, Ban Chỉ đạo phải đánh giá kỹ hiệu quả tuyên truyền của Đề án, trong đó nhấn mạnh, Đề án đã giúp nhận thức của người dân nâng lên, góp phần ổn định tình hình cơ sở, ổn định tình hình KNTC, một số nơi KNTC giảm. Tuy nhiên, Phó Tổng Thanh tra cũng thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù nhận thức của người dân về pháp luật đã được nâng cao nhưng ở một số địa phương việc tổ chức thực hiện Đề án còn chưa được quan tâm đúng mức cần được tuyên truyền rộng rãi hơn nữa, đặc biệt là nâng cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật về KNTC ở xã, phường, thị trấn.

                   Hoàng Linh


VIDEO