Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội thảo lấy ý kiến nghiên cứu Đề tài khoa học độc lập cấp Quốc gia: "Kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam"

18/08/2023

Ngày 18/8, tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra là đơn vị chủ trì, phối hợp với Tạp chí Thanh tra và Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tổ chức hội thảo lần 3, Đề tài khoa học độc lập cấp Quốc gia: Kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam với chủ đề: “Quan điểm định hướng về kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh: Hội thảo được tổ chức nhằm thu thập ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và cán bộ thực tiễn để đề xuất quan điểm định hướng nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng (PCTN) ở Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực trạng về kiểm soát quyền lực nhằm PCTN. Qua đó, Ban chủ nhiệm đề tài hi vọng tổng hợp được các đề xuất, kiến nghị về quan điểm định hướng nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhằm PCTN ở Việt Nam trong thời gian tới; tham luận tại hội thảo được tập hợp và in thành kỷ yếu để phục vụ trực tiếp cho việc nghiên cứu đề tài.

Phát biểu dẫn đề tại hội thảo Ban chủ nhiệm đề tài cho biết trong khuôn khổ hội thảo, có 45 bài tham luận được gửi về đề cập đến nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề thuộc chủ đề Hội thảo và thuộc phạm vi nghiên cứu của Đề tài. Ban Chủ nhiệm bày tỏ sự trân quý và biết ơn các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đã gửi bài tham luận. Toàn bộ bài tham luận đã được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo và gom thành 5 nhóm vấn đề như sau:

Một là: Quan điểm định hướng vận dụng và phát triển lý thuyết, tư tưởng, quan điểm về kiểm soát quyền lực nhằm PCTN ở Việt Nam. Hai là: Quan điểm định hướng nâng cao hiệu quả cơ chế kiểm soát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các chủ thể xã hội nhằm PCTN ở Việt Nam. Ba là: Quan điểm định hướng nâng cao hiệu quả cơ chế kiểm soát của Đảng và của Nhà nước nhằm PCTN ở Việt Nam. Bốn là: Quan điểm định hướng nâng cao hiệu quả kiểm soát việc thực thi quyền lực của các cơ quan nhà nước nhằm PCTN. Năm là: Quan điểm định hướng nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhằm PCTN trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Trên đây cũng là 5 nhóm vấn đề gợi ý, cũng như mong muốn của Ban Chủ nhiệm đề tài được nghe các đại biểu phát biểu cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các nội dung nghiên cứu.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề cập đến nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề thuộc phạm vi nghiên cứu của Đề tài, trong đó tập trung vào 5 khía cạnh nội dung nêu trên.

 

 

 


VIDEO