Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội thảo khoa học đề tài: “Thực tiễn hoạt động giám sát doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam”

16/09/2022

Ngày 16/9, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng giám sát doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam” trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp bộ “Giám sát doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện CL&KHTT làm chủ nhiệm.

Tại hội thảo, chủ nhiệm đề tài cho biết, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ở Việt Nam là chủ thể đặc thù trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. DNNN luôn gắn liền với tính nhà nước vì DNNN là tổ chức kinh tế do nhà nước đầu tư phần lớn vốn, tài sản, chịu sự quản lý chặt chẽ bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp của Chính phủ. Hoạt động của DNNN gồm rất nhiều nội dung, nhiều chủ thể có thẩm quyền giám sát, nội dung giám sát rộng nên việc giám sát đối với hoạt động của DNNN cũng phải được thực hiện với các phương pháp đa dạng.

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu tham dự chia sẻ về thực tiễn hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra DN và các nội dung nghiên cứu của đề tài.

Trong đó, đại diện UB quản lý vốn Nhà nước, chia sẻ thực tiễn việc kiểm tra, giám sát doanh nghiệp nhà nước của UB quản lý vốn Nhà nước, về mô hình, thẩm quyền của Ủy ban… Đại diện Sở Tài chính Hà Nội, chia sẻ thực tiễn kiểm tra, giám sát của Sở Tài chính Hà Nội. Đại diện Thanh tra Tập đoàn EVN cũng chia sẻ chức năng, nhiệm vụ của các Ban thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát ở EVN, bao gồm Ban Thanh tra nội bộ - Giám sát tài chính và Ban Kiểm tra thanh tra.

Phát biểu kết thúc Hội thảo, Chủ nhiệm đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, chủ nhiệm đề tài cảm ơn các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự. Trên cơ sở đó, Ban Chủ nhiệm đề tài sẽ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến và hoàn thiện kết quả nghiên cứu trong thời gian tới.


VIDEO