Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công khai kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Sơn La

12/11/2021

Ngày 12/11/2021, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì việc công bố công khai Kết luận số 1035/KL-TTCP ngày 30/06/2021 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Sơn La trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La. Dự và tiếp thu kết luận có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thị có liên quan của tỉnh Sơn La.

Theo quy định pháp luật về thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã công bố công khai Kết luận thanh tra số 1035/KL-TTCP và Văn bản số 4736/VPCP-V.I ngày 14/07/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến đồng ý kết luận thanh tra của Phó Thủ tướng Thường trục Chính phủ.

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm nêu rõ, trong quá trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ thấy rằng, trong những năm gần đây, UBND tinh Sơn La cùng các cơ quan chức năng đã quan tâm nhiều hơn đến công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản cũng như công quản lý đất đai theo đúng quy định của pháp luật; đã ban hành nhiều văn bản chi đạo, điều hành nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng của các cấp, ngành và các tầng lóp nhân dân trong địa bàn tỉnh.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đánh giá cao việc UBND tỉnh Sơn La đã nghiêm túc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo đúng kiến nghị Thanh tra Chính phủ nêu trong kết luận được Thủ tướng Chính phủ đồng ý; trong quá trình triển khai thực hiện có những khó khăn, vướng mắc phải báo cáo lên các bộ, ngành có liên quan và Thanh tra Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Minh trân trọng cảm ơn Thanh tra Chính phủ và cá nhân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã luôn quan tâm tới sự phát triển của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh khẳng định, những tồn tại, hạn chế mà Thanh tra Chính phủ chỉ ra rất xác đáng, UBND tỉnh sẽ nghiêm túc thực hiện những kiến nghị, xử lý sau thanh tra, cũng như chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ một cách cụ thể, nghiêm túc; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Thanh tra Chính phủ trong thời gian tới; mong nhận được sự phối hợp của tổ giám sát, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra để địa phương sớm ổn định, tiếp tục thực hiện tốt trên các lĩnh vực.

 

 


VIDEO