Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

22/03/2022

Ngày 21/3/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Toàn văn báo cáo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO