Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022

14/07/2022

Ngày 14/7/2022, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản số 1058/TTCP-KHTH về việc báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO