Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo danh sách các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100 của Thanh tra Chính phủ

22/04/2014

Thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, vừa qua các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành rà soát và báo cáo số vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Nhiều bộ, ngành, địa phương báo cáo rõ ràng, tương đối đầy đủ, tuy nhiên có không ít bộ, ngành, địa phương báo cáo danh sách các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài chưa đầy đủ, thiếu chính xác, không theo tiêu chí, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ làm cho vụ, việc tăng cao hơn so thực tế.

Để kịp thời tổng hợp và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 sắp tới, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Thanh tra tỉnh, thành phố và bộ, ngành khẩn trương rà soát, phân loại và báo cáo danh sách các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 10/5/2014. 
Tiêu chí phân loại các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài thực hiện theo Công văn số 1644/TTCP-VP ngày 02/7/2012 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn xử lý các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài và các biểu mẫu hướng dẫn triển khai Kế hoạch số 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ (gửi kèm công văn này).

Tài liệu đính kèm:


VIDEO