Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Ban Tiếp công dân Trung ương tổng kết công tác năm 2015

15/12/2015

Sáng ngày 15/12/2015, Ban Tiếp công dân TƯ đã tổ chức tổng kết, kiểm điểm, đánh giá công tác năm 2015 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh dự và chỉ đạo.

Báo cáo công tác năm 2015 cho thấy, năm 2015, Trụ sở tiếp công dân TƯ đã tiếp 27.834 lượt người đến trình bày 7.645 vụ việc, đã xem xét giải quyết 4.978; tiếp 769 lượt đoàn đông ngườ; tiếp nhận 17.777 đơn thư, đã xử lý 17.058 đơn. Đặc biệt, năm 2015 Trụ sở Tiếp công dân TƯ đã phối hợp với các lực lượng an ninh của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh và các địa phương có công dân khiếu kiện thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại Trụ sở và các địa điểm diễn ra ký họp của TƯ Đảng khóa XI và Quốc hội khóa XIII, phục vụ có hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, cùng các cơ quan có liên quan góp một phần vào thành công chung trong các kỳ họp của TƯ Đảng, Quốc hội, các sự kiện lớn của đất nước.

Công tác kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết KN, TC của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư  và tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh trong thời gian tới. Các cơ quan tham gia tiếp công dân thuộc Trụ sở Tiếp công dân TƯ đã có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong việc hướng dẫn và trả lời công dân; Ban Tiếp công dân đã làm tốt công tác điều hòa hoạt động tiếp công dân TƯ của các cơ quan tham gia tiếp tại Trụ sở .IMG_8414.jpg
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai nhiệm vụ còn một số hạn chế cần sớm khắc phục: chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân và xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC; tình hình KN, TC của địa phương chưa được thực hiện hiệu quả; công tác tham mưu, tổng hợp vẫn còn một số việc chậm, số liệu báo cáo, thống kê chưa khoa học…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, Ban Tiếp công dân TƯ sẽ duy trì thường xuyên và hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư tại Trụ sở; tập trung toàn bộ lực lượng để thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng; tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được để Luật Tiếp công dân thực sự đi vào cuộc sống; tăng cường việc kiểm tra đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tiếp công dân phải xử lý đơn thư và giải quyết KN, TC thuộc thẩm quyền; tập trung nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Tiếp công dân trong năm 2015. Công tác tiếp dân giải quyết KN, TC là công việc rất khó khăn và đầy thử thách, phức tạp nhưng tập thể cán bộ, công chức Ban vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đã thể hiện được sự chủ động trong phối hợp và kiểm soát tình hình KN, TC của công dân; phối hợp tốt với các cơ quan tiếp công dân; đảm bảo trật tự an toàn an ninh xã hội tạo điều kiện cho đại hội đảng các cấp thành công; tham mưu lãnh đạo TTCP trong việc  công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC; cấp ủy, lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể Ban có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo điều hành, vai trò người đứng đầu được phát huy, tạo môi trường làm việc đoàn kết, vượt khó để đạt kết quả tốt trong công việc.

Năm 2016, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đề nghị, Ban Tiếp công dân TƯ cần tập trung cao độ trong công tác tiếp công dân, đảm bảo an toàn xã hội tiến tới đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội Đảng; tập trung đánh giá một năm thực hiện Luật Tiếp công dân; duy trì tiếp công dân thường xuyên; tiếp tục thực hiện cao nhất các kế hoạch đã đề ra; nắm chắc diễn biến tình hình KN, TC; phối hợp với cơ quan hữa quan kiểm soát tình hình, diễn biến xấu; đôn đốc các địa phương xử lý các KN đông người phức tạp; xây dụng cơ sở vật chất đảm bảo công tác tiếp dân tại Trụ sở./.

Hoàng Linh         

               


VIDEO