Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Thanh tra tỉnh Bến Tre

24/02/2021

Ngày 05/2/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Thanh tra tỉnh Bến Tre.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO