Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 7 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ, đã có thành tích xuất sắc trong việc phục vụ tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Thành lập ngành Thanh tra Việt Nam năm 2020

25/02/2021

Ngày 25/2/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 7 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ, đã có thành tích xuất sắc trong việc phục vụ tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Thành lập ngành Thanh tra Việt Nam năm 2020.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm

Tài liệu đính kèm:


VIDEO