Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào công đoàn và chỉ đạo thực hiện phong trào công đoàn năm 2020

25/02/2021

Ngày 25/2/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào công đoàn và chỉ đạo thực hiện phong trào công đoàn năm 2020

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO