Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:

VIDEO