Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu

05/02/2021

Ngày 05/02/2021, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản số 232/TTCP-C.IV về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO