Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp Vụ

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Nguyễn Hữu Hòa đã công bố Quyết định số 35/QĐ - TTCP ngày 19/1/2024 của Tổng TTCP về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Lương, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh tra giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra; Quyết định số 33/QĐ - TTCP, ngày 19/1/2024 bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Đình Long, Thanh tra viên chính, Vụ Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khối Văn hoá - Xã hội (Vụ III) giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ III; Quyết định số 36/QĐ – TTCP ngày 19/1/2024 bổ nhiệm có thời hạn ông Chu Đức Thắng, Thanh tra viên cao cấp, Vụ Pháp chế, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Phát biểu tại lễ công bố và trao quyết định, Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Cường thay mặt lãnh đạo TTCP chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm dịp này. Đồng thời khẳng định đây vừa là vinh dự lớn cũng là trách nhiệm nặng nề, cần hết sức quan tâm, tập trung và tâm huyết với nhiệm vụ được Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo TTCP giao.

Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường, công tác cán bộ luôn được Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TTCP xác định là công tác quan trọng hàng đầu, khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị. Người cán bộ được bổ nhiệm ngoài phẩm chất chính trị, đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đã được ghi nhận còn phải có năng lực lãnh đạo, điều hành, tinh thần đoàn kết và khả năng quy tụ, phát huy tối đa sức mạnh trí tuệ tập thể vì mục tiêu quan trọng nhất là hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ lãnh đạo giao. Đây là kim chỉ nam cho mọi hành động mà trên cương vị mới, 3 đồng chí phải hết sức thấm nhuần và thực hiện để đáp lại sự tin tưởng mà Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TTCP đã đặt niềm tin đối với các đồng chí.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí vừa nhận quyết định, tân Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra Nguyễn Văn Lương trân trọng gửi lời cảm ơn Ban Cán sự Đảng, cá nhân đồng chí Tổng Thanh tra, đồng chí Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Cường cùng các đồng chí Phó Tổng TTCP đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách cho cá nhân đồng chí, cũng như các đồng chí được bổ nhiệm hôm nay trên cương vị mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Lương xin tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo, những lời dặn dò cụ thể, sâu sắc của Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Cường, đồng thời chia sẻ quyết tâm dành toàn bộ tâm huyết, trí tuệ, với trách nhiệm cao nhất cùng tập thể đơn vị nơi mình công tác hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của TTCP cũng như ngành Thanh tra.

VIDEO