Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:

VIDEO