Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công đoàn Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2023

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2023, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan TTCP và Công đoàn các cục, vụ, đơn vị phát huy tốt vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn trong chỉ đạo hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động tại TTCP. Nhiều chỉ tiêu hoạt động trong năm 2023 đạt kết quả cao, tiếp tục góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đối với nhiệm vụ năm 2024, Công đoàn TTCP tiếp tục đẩy mạnh và không ngừng đổi mới nội dung đảm bảo cho hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức toàn cơ quan được tiến hành thường xuyên, liên tục, phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy TTCP, sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo TTCP trên các lĩnh vực công tác của ngành Thanh tra.

Tiếp tục tổ chức phổ biến triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, Đại hội Công đoàn TTCP nhiệm 2023-2028; các chương trình, nghị quyết chuyên đề và chỉ thị của Công đoàn Viên chức Việt Nam, tổ chức các hoạt động thiết thực, lập thành tích chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, kỷ niệm 79 năm Ngày Truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam tới toàn thể đoàn viên, người lao động.

Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn các bộ phận. Tăng cường công tác quản lý và kiểm tra đoàn viên trong việc thực hiện Điều lệ Công đoàn; nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp.

Phấn đấu 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, vận động cán bộ, công chức, viên chức, tự giác và tích cực tham gia phong trào thi đua do TTCP, Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động.

Phối hợp làm tốt công tác thi đua, bình xét khen thưởng nhằm động viên kịp thời những cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành cũng như các đợt thi đua của Cơ quan TTCP…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thái Hoài Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công đoàn TTCP trong năm 2023.  Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam nhấn mạnh Công đoàn Viên chức Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2023 có sự đóng góp tích cực của Công đoàn TTCP.

Về nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Thái Hoài Nam đề nghị, để công tác Công đoàn tiếp tục thực sự là điểm tựa cho các đoàn viên Công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn TTCP cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn bộ phận triển khai thực hiện các hoạt động của Công đoàn gắn với công tác chuyên môn, gắn với nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội Công đoàn cơ sở, Công đoàn TTCP và Công đoàn viên chức Việt Nam.

VIDEO