Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Đồng Nai

Dự buổi công bố quyết định thanh tra có ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi; ông Lê Vũ Tuấn Anh, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị sở, ngành liên quan.

Quyết định số 756/QĐ-TTCP, ngày 29/12/2023 của Thanh tra Chính phủ nêu rõ: Quyết định về việc thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bô Giao thông vận tải và UBND tỉnh Đồng Nai.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 15/6/2021 đến ngày 30/11/2023, khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra, trừ những ngày nghỉ theo quy định của pháp luật.

Đoàn thanh tra gồm 12 thành viên, do ông Vũ Quốc Công, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy cùng đại Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định chấp hành nghiêm quyết định thanh tra. Sẵn sàng phối hợp với Đoàn thanh tra trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu khi Đoàn yêu cầu.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy chỉ đạo, Đoàn thanh tra cần tiến hành xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung các nội dung theo đúng yêu cầu để kết quả thanh tra trả lời được câu hỏi: thủ tục hành chính tại các đơn vị còn rườn rà hay không? Có gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; kỷ luật kỷ cương hành chính đã thực hiện nghiêm hay chưa… Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra cần thực hiện đúng phương trâm cũng như Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, để trả lời được các câu hỏi đã nêu.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy khẳng định, Thanh tra Chính phủ luôn đồng hành cùng các bộ, ngành, tỉnh, thành trong việc giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính nhất là những lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Đối với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như UBND tỉnh Đồng Nai, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đề nghị các đơn vị cử đầu mối làm việc với Đoàn, kịp thời cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp Đoàn thanh tra hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, lưu ý các đơn vị trong việc thực hiện quy chế phát ngôn, việc cung cấp thông tin phải chấp hành nghiêm túc theo đúng quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

VIDEO