Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm việc tại tỉnh Hậu Giang

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cho biết, tính đến thời điểm hiện tại Hậu Giang đã thực hiện 100% cơ chế một cửa ở các cấp, trong đó có 7/8 đơn vị cấp huyện thực hiện cơ chế một cửa theo mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công, đơn vị còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 12/2023.

Năm 2023, tỉnh Hậu Giang tiếp tục chuẩn hóa bộ thủ tục, kịp thời cập nhật, sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục không còn phù hợp; chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên; thủ tục hành chính được niêm yết công khai, đầy đủ và đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tra cứu, thực hiện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử bước đầu đạt những kết quả tích cực, như hệ thống quản lý văn bản, ứng dụng Hậu Giang, cổng dịch vụ công trực tuyến..., các phần mềm quản lý văn bản, mail công vụ, cổng dịch vụ công, zalo, tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động.

Từ ngày 01/01 đến ngày 30/9/2023, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt 98,9%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tuyến là 73,7%, tương đương 261.535 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính số hóa là 77,24%. Hiện tại, Hậu Giang có 15/15 đơn vị sở, ngành cấp tỉnh, 8/8 đơn vị cấp huyện, 75/75 đơn vị cấp xã đã thực hiện số hóa trong hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh tại bộ phận một cửa các cấp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả và đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Hậu Giang trong thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, đồng thời nhấn mạnh, mục đích của công tác cải cách thủ tục hành chính là tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, đối với những nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách thủ tục hành chính, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị, tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục quan tâm đến chế độ, nhân sự làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính; sớm hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh để Đoàn công tác tổng hợp về Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Trong đó, báo cáo cần bổ sung thông tin khái quát về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh; nêu rõ hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính cùng những đề xuất, kiến nghị và chỉ ra các giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới.

VIDEO