Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Yêu cầu báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023

09/03/2023

Ngày 07/3/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản yêu cầu báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO