Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động"

13/05/2024

Ngày 02/5/2024, Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã ban hành Văn bản về việc Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động".

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO