Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

10/05/2021

Ngày 10/5/2021, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Toàn văn Thông báo kết luận có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO