Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Kết luận thanh tra về công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

04/03/2021

Ngày 03/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận thanh tra về công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Toàn văn Thông báo Kết luận có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO