Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra cho 01 tập thể và 03 cán bộ, chiến sỹ Công an quận Cầu Giấy và phường Yên Hòa

25/12/2020

Ngày 24/12/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 802/QĐ-TTCP về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra cho 01 tập thể và 03 cán bộ, chiến sỹ Công an quận Cầu Giấy và phường Yên Hòa.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO