Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Thanh tra tháng 10/2020

07/10/2020

Ngày 7/10, tại Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng đã chủ trì họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành Thanh tra.

Căn cứ đề nghị của 17 cụm, khối thi đua và các vụ, cục, đơn vị thuộc TTCP, Vụ Tổ chức Cán bộ đã tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng TĐKT ngành Thanh tra. Theo đó, đề xuất xét, tặng Cờ thi đua của TTCP năm 2020 cho khối thi đua các đơn vị thuộc TTCP, khối thi đua các đơn vị thuộc các bộ, ngành và 10 cụm thi đua của thanh tra các địa phương; đề xuất việc xét, tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ; đề xuất Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen của Thủ tướng cho TTCP vì có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN. Hội đồng TĐKT cũng xem xét trình Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp thanh tra cho các cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của ngành Thanh tra đối với các cá nhân là: lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các cá nhân ngoài ngành Thanh tra do Thanh tra các bộ, ngành đề nghị và các cá nhân trong ngành Thanh tra.

Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đề nghị, các thành viên Hội đồng căn cứ danh sách đề xuất của các bộ, ngành, địa phương, căn cứ tiêu chí khen thưởng và các ý kiến đóng góp đã được thống nhất tại cuộc họp để lựa chọn các cá nhân, tập thể xuất sắc, đảm bảo khen thưởng đúng người, thực chất./.


VIDEO