Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

V/v Báo cáo kết quả công tác Quý II và Báo cáo sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2021

04/06/2021

Ngày 03/6/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc báo cáo kết quả công tác Quý II và Báo cáo sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2021.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO