Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức hội nghị viên chức, người lao động năm 2023

22/01/2024

Ngày 19/1/2024, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị viên chức, người lao động năm 2023. Đồng chí Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2023, tập thể viên chức, người lao động Trường Cán bộ Thanh tra luôn đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ Thanh tra Chính phủ giao, nhà trường đã đạt kết quả đáng trân trọng trên nhiều mặt công tác. Tập thể nhà trường đã bám sát kế hoạch công tác của Thanh tra Chính phủ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, sự chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, nhiều cá nhân đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả các mặt công tác của nhà trường có những chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm của từng cán bộ viên chức nâng cao. Các chỉ tiêu kế hoạch do Tổng Thanh tra Chính phủ giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Tính đến ngày 30/12/2023, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức 79 lớp cho 8.945 học viên, hoàn thành vượt mức kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 đề ra, trong đó 40 lớp đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch cho 3.507 học viên. Đối với các lớp tổ chức theo nhu cầu nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về thanh tra, tiếp công dân, gỉai quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của các Bộ ngành, địa phương, nhà trường tổ chức 39 lớp cho 5.438 học viên.

Cùng với đó, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được nâng cao. Công tác nghiên cứu khoa học có nhiều điểm mới, chất lượng đề tài được nâng lên, kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào công tác giảng dạy, hoạt động nhà trường, bước đầu đem lại hiệu quả nhất định…

Đáng lưu ý, Trường Cán bộ Thanh tra luôn chú trọng thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của nhà trường; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, tại hội nghị, ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cho biết, nhà trường sẽ tập trung chủ đạo phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại đã chỉ ra trong năm 2023 và tích cực đổi mới hoạt động trên các lĩnh vực trong năm 2024. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, gắn với việc triển khai Nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác dân vận, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể viên chức và nhân viên. Kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Trường Cán bộ Thanh tra. Làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo Luật Phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường và công tác kiểm tra của nhà trường, nhất là kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2024 được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt. Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng: Đổi mới phương pháp giảng dạy; đa dạng hóa chương trình, hình thức đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.


VIDEO