Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Kết luận thanh tra việc giải quyết tố cáo một số nội dung về quản lý tài chính, đầu tư cơ sở vật chất và công tác cán bộ tại Trường Đại học Ngoại thương.

05/03/2020

​​Ngày 05 tháng 3 năm 2020, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Văn bản số 340/TB-TTCP về Thông báo kết luận thanh tra việc giải quyết tố cáo một số nội dung về quản lý tài chính, đầu tư cơ sở vật chất và công tác cán bộ tại Trường Đại học Ngoại thương.

Chi tiết tại file đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO