Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận thanh tra tại tỉnh Nam Định

08/02/2023

Ngày 7/2, tại trụ sở UBND tỉnh Nam Định, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Trần Ngọc Liêm đã chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Nam Định trong việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng đất đai. Tham dự công bộ Kết luận thanh tra có Ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh cùng đại diện một số ban ngành, UBND huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh Nam Định.

Tại buổi công bố kết luận, ông Ngô Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực I (Cục I), Trưởng đoàn thanh tra đã trình bày tóm tắt nội dung theo Kết luận thanh tra số 23266/KL-TTCP ngày 29/12/2022 của Tổng TTCP. Và văn bản số 248/VPCP-V.I ngày 13/1/2023 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về Kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Nam Định.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Kết luận thanh tra, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh, việc công bố kết luận thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật. Phó Tổng TTCP cho biết, trong những năm qua, tỉnh Nam Định phát triển rất tốt về kinh tế-xã hội. Nam Định cũng là một trong những tỉnh thực hiện khá tốt về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện một số dự án đầu tư về quản lý, sử dụng đất đai.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số thiếu sót, tồn tại, hạn chế. Ngay sau khi có kết luận thanh tra, UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức thực hiện cơ bản các nội dung tại kết luận. Phó Tổng TTCP đề nghị sau buổi này, UBND tỉnh Nam Định cần sớm có kế hoạch để triển triển khai thực hiện các kiến nghị theo Kết luận thanh tra.Trong  quá trình khai thực hiện kết luận thanh tra, nếu có vướng mắc, UBND tỉnh Nam Định cử đầu mối trao đổi với Vụ Giám sát Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, TTCP để tổ chức thực hiện kết luận thanh tra được nhanh và đạt hiệu quả.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định, ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm và đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra đã chỉ ra những điểm Nam Định đã làm được và chưa làm được. Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định khẳng định sẽ nghiêm túc thực hiện những kiến nghị mà Kết luận thanh tra đã nêu, cũng như chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận của TTCP một cách cụ thể, nghiêm túc. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của TTCP trong thời gian tới.

 


VIDEO