Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho 134 cá nhân thuộc Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra

15/11/2023

Ngày 10/11/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho 134 cá nhân thuộc Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO