Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 4 tập thể và 10 cá nhân là cán bộ, chiến sĩ công an đã có thành tích trong công tác, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra

01/06/2021

Ngày 28/5/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 tập thể và 10 cá nhân là cán bộ, chiến sĩ công an đã có thành tích trong công tác, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO