Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 tập thể và 13 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII

02/12/2020

Ngày 27/11/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 727/QĐ-TTCP về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 tập thể và 13 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO