Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

10/06/2021

Ngày 04/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen cho đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thanh tra viên cao cấp, Vụ III, đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, rà soát khiếu nại kéo dài tại Trường Đại học Y Bắc Thái (trước đây).

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO