Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

20/09/2020

Ngày 21/9, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức được khai mạc. Về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Tổ công tác chỉ đạo Đại hội; các Ban, ngành Trung ương có đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Vũ Quang Họa, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước; đại diện các cơ quan: Văn phòng Trung ương; Ban Nội chính TW; Quận ủy Cầu Giấy. Về phía Thanh tra Chính phủ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cùng 170 đại biểu đại diện cho 556 đảng viên thuộc các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thanh tra Chính phủ và các đồng chí nguyên là ủy viên BTV, Ban Chấp hành Đảng bộ TTCP.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, nhìn lại 5 năm qua, kể từ Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII đến nay, Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chúc và người lao động TTCP không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, đã đạt được những kết quả quan trọng. Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra đều cơ bản hoàn thành; các mặt hoạt động từng bước đi vào nề nếp và có hiệu quả thiết thực. Các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo đơn vị nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ, chính sách đối với người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia các hoạt động xã hội, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả đáng kể.

Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra và đổi mới phương thức lãnh đạo. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là triển khai thực hiện nghiêm theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Những kết quả đạt được là quan trọng, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Đảng bộ TTCP khóa XXII đề ra.

Đồng chí Lê Minh Khái cho rằng, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm”, Đại hội Đảng bộ lần này này có các nhiệm vụ hết sức quan trọng là: Tiến hành tổng kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTCP lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó, trên cơ sở kết quả thảo luận của Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội tiếp tục thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và các văn kiện quan trọng khác.

Đồng thời, Đại hội tiến hành lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, uy tín, có tinh thần quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ khóa XXIII; đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, cho ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Thanh tra Chính phủ, đóng góp vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, mỗi đại biểu dự Đại hội hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm tham gia thảo luận; công tâm, sáng suốt trong bầu cử; gương mẫu, kỷ luật trong chấp hành Nội quy, Quy chế của Đại hội, góp phần hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình của Đại hội đề ra.

Buổi sáng, Đại hội tiếp tục các nội dung theo Chương trình Đại hội.

Trước đó, chiều 20/9, phiên trù bị của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ đã diễn ra, với tinh thần dân chủ, trí tuệ Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; nghe Đoàn Chủ tịch Đại hội phổ biến một số quy định về bầu cử trong Đảng. Tiếp đó, Đại hội nghe Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 -2025./.

 

 


Tin tức liên quan

VIDEO