Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

19/07/2023

Ngày 18/7/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO