Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ III tổng kết công tác năm 2020

14/12/2020

Ngày 14/12/2020, Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III)- Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tống kết công tác, phân loại công chức, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo, năm 2020, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể, công chức Vụ III đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2020. Cụ thể:

Về công tác thanh tra, căn cứ Kế hoạch công tác năm 2020 được Tổng Thanh tra phê duyệt, Lãnh đạo Vụ cùng Cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai ngay từ đầu năm; đồng thời tiếp tục thực hiện 02 cuộc thanh tra năm 2019 chuyển sang và hoàn thiện 03 dự thảo kết luận thanh tra từ các năm trước chuyển sang; triển khai thực hiện 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2020. Ngoài ra còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do Tổng Thanh tra giao như cử công chức tham gia các cuộc thanh tra của các cục, vụ đơn vị khác chủ trì. Nhìn chung, các cuộc thanh tra được thực hiện theo đúng nội dung, kế hoạch, kết thúc thanh tra trực tiếp đúng hạn, đúng quy trình. 

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tham mưu, đề xuất và trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ một số văn bản báo cáo kết qủa kiểm tra, xác minh tố cáo, kết quả giải quyết khiếu nại thuộc khối bộ, ngành do Vụ phụ trách; triển khai 02 tổ công tác kiểm tra rà soát 02 vụ việc KNTC; cử công chức tham gia các tổ rà soát KNTC do Bộ Nội vụ và các bộ, ngành khác chủ trì. 

Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết KNTC thuộc khối Bộ, ngành do Vụ phụ trách được chú trọng, chủ động hơn trong công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, tạo ra sự phối hợp hiệu quả giữa TTCP và các bộ, ngành; hướng dẫn công tác thi đua của thanh tra 7 Bộ, ngành khối văn hóa, xã hội; chủ động năm bắt và thông tin hai chiều kịp thời giữa Vụ và Thanh tra các bộ, ngành;  thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị trong cơ quan Thanh tra Chính phủ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ công tác được giao. Cũng trong năm, Vụ được Tổng Thanh tra giao chủ trì thực hiện và đã hoàn thành 30/ 32 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Thanh tra Chính phủ.

Nhìn chung, năm 2020, công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Vụ đã bám sát và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, của Tổng Thanh tra Chính phủ; tập trung lực lượng thực hiện xong 100% các cuộc thanh tra theo Kế hoạch; việc phân công trách nhiệm của Lãnh đạo Vụ có nhiều chuyển biến tích cực, rõ ràng hơn; đảm bảo kịp thời, chủ động và quán xuyến với công việc. Vụ III đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến rõ nét so với năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của tập thể Vụ III, trong đó ghi nhận những kết quả của các cuộc thanh tra cũng như giải quyết các nhiệm vụ về KNTC theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Phó Tổng Thanh tra cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế cần tập trung sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới như việc phối hợp với các vụ, đơn vị có liên quan trong cơ quan chưa thật sự tốt, tinh thần trách nhiệm và tính gương mẫu của một số công chức chưa thật tốt, trong đó có cả trưởng, phó đoàn thanh tra.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm yêu cầu Vụ tập trung hoàn thiện dự thảo 01 Kết luận thanh tra và 01 báo cáo thanh tra chuyên đề diện rộng trong quý I; triển khai ngay từ đầu năm 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2021 đã được Tổng Thanh tra phê duyệt; tăng cường phối hợp tốt hơn nữa với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành thuộc địa bàn Vụ quản lý; duy trì giao ban với các Bộ, ngành trong khối tùy theo tình hình cụ thể để có sự gắn kết, trao đổi, hiểu biết lẫn nhau; kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo TTCP để xử lý các vụ việc phát sinh tại các bộ, ngành thuộc khối văn hóa, xã hội; phân công công chức phụ trách các bộ, ngành theo địa bàn; tập thể lãnh đạo Vụ cùng với Ban Chi ủy phải đoàn kết, nhất trí hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo; có phân công, phân nhiệm rõ ràng…

Trên cơ sở kết quả công tác, Vụ đã tiến hành phân loại, công chức, bình xét các danh hiệu thi đua theo đúng quy định của TTCP.

                                                                                                                    PV

 


VIDEO