Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ III tổng kết công tác năm 2018

04/12/2018

​Ngày 04/12/2018, Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III)- Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tống kết công tác, phân loại lao động, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo, năm 2018, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Vụ III đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2018. Cụ thể:

Về công tác thanh tra, căn cứ Kế hoạch công tác năm 2018 được Tổng Thanh tra phê duyệt, Lãnh đạo Vụ cùng Cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai ngay từ đầu năm; đồng thời tiếp tục hoàn thành 03 cuộc thanh tra năm 2017 chuyển sang; triển khai 03 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2018 và 1 cuộc thanh tra đột xuất do Thủ tướng Chính phủ giao; chủ trì thực hiện 38 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Thanh tra chính phủ. Nhìn chung, các cuộc thanh tra được thực hiện theo đúng nội dung, kế hoạch, kết thúc thanh tra trực tiếp đúng hạn, đúng quy trình.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tham mưu, đề xuất và trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ một số văn bản báo cáo kết qủa kiểm tra, xác minh tố cáo; kết quả giải quyết khiếu nại thuộc khối bộ, ngành do Vụ phụ trách. 

Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết KNTC thuộc khối Bộ, ngành do Vụ phụ trách được chú trọng, chủ động hơn trong công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, tạo ra sự phối hợp hiệu quả giữa TTCP và các bộ, ngành; hướng dẫn công tác thi đua của thanh tra 7 Bộ, ngành khối văn hóa, xã hội; chủ động năm bắt và thông tin hai chiều kịp thời giữa Vụ và Thanh tra các bộ, ngành;  thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị trong cơ quan Thanh tra Chính phủ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ công tác được giao.

Nhìn chung, năm 2018, công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Vụ đã bám sát và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, của Tổng Thanh tra Chính phủ; tập trung lực lượng thực hiện xong 100% các cuộc thanh tra theo Kế hoạch cũng như đột xuất; việc phân công trách nhiệm của Lãnh đạo Vụ có nhiều chuyển biến tích cực, rõ ràng hơn; đảm bảo kịp thời, chủ động và quán xuyến với công việc. Vụ III đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến rõ nét so với năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm ghi nhận và đánh giá cao kêt quả công tác của tập thể Vụ III cũng như ghi nhận sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo vụ cũng như tập thể cán bộ, công chức đã có nhiều tiến bộ nổi bật hơn so với trước đây. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần được Vụ III quan tâm khắc phục trong thời gian tới như: Chất lượng một số cuộc thanh tra chưa thật tốt; một số văn bản, ý kiến góp ý xây dựng pháp luật còn chậm, chưa đạt yêu cầu về chất lượng…Về nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2019, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đề nghị tập thể lãnh đạo Vụ III quan tâm nhiều tới công tác nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra cũng như các nhiệm vụ chính trị khác của Vụ; lập kế hoạch cho mỗi cuộc thanh tra đúng nội dung, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng thời gian, bố trí lực lượng hợp lý và chuẩn bị cả lực lượng dự phòng cho các nhiệm vụ đột xuất; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Bộ, ngành do đơn vị phụ trách; kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo TTCP để xử lý các vụ việc phát sinh tại các bộ, ngành thuộc khối văn hóa, xã hội; phối hợp tốt hơn nữa với các cục, vụ đơn vị thuộc cơ quan TTCP trong hoạt động chuyên môn để nâng cao hoạt động chung của toàn cơ quan…

Trên cơ sở kết quả công tác, Vụ đã tiến hành phân loại cán bộ, công chức, bình xét các danh hiệu thi đua theo đúng quy định của TTCP.


VIDEO