Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ I tổng kết công tác năm 2022

22/12/2022

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2022, Vụ I được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP) quan tâm, chỉ đạo sát sao về các mặt công tác.  Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Vụ luôn bán sát chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch được giao, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đến từng công chức trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ, hiệu quả công tác; quan hệ công tác giữa Vụ I với Thanh tra các bộ, ngành ngày càng chặt chẽ, góp phần tích cực trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, hạn chế chồng chéo, công tác tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất cơ bản đáp ứng được yêu cầu về thời hạn và nội dung.

Đối với công tác thanh tra, trong năm Vụ I được giao thực hiện 3 cuộc thanh tra. Hiện nay các cuộc thanh tra cơ bản hoàn thành thanh tra trực tiếp, các Đoàn đang báo cáo kết quả thanh tra và hoàn thiện dự thảo kết luận. Bên cạnh đó, Vụ I chủ trì thực hiện cuộc thanh tra bổ sung về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu. Ngoài ra, Vụ được giao thanh tra theo nội dung Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về việc chuyển đổi mục đích sản xuất đất sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở...

Đối với công tác giải quyết, khiếu nại, tố cáo, Vụ I tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành rà soát, giải quyết đơn thư tồn đọng kéo dài theo chương trình, kế hoạch của TTCP; phối hợp với các đơn vị, cục vụ liên quan trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đánh giá cao kết quả công tác của Vụ I, trong năm 2022 tập thể Vụ I đã cố gắng để hoàn thành một cách tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ năm 2023, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy cho rằng, sẽ có rất nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ đối với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo đó, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu tập thể Lãnh đạo cũng như từng công chức trong Vụ phải thay đổi về tác phong, phương pháp, tư duy làm việc để thích ứng với điều kiện mới; lãnh đạo Vụ thường xuyên bám sát nhiệm vụ và chỉ đạo của lãnh đạo TTCP để tổ chức thực hiện, phấn đầu hoàn thành 100% nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

Nghiêm túc thực hiện quy định của Ban Cán sự đảng TTCP về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành kết luận thanh tra của TTCP và Quyết định 465/QĐ-TTCP ngày 29/11/2022 Quy chế tổ chức và hoạt động đoàn Thanh tra của TTCP.

Đối với các đoàn thanh tra theo kế hoạch năm 2023, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu, Vụ I sớm có kế hoạch để triển khai; chủ động nắm tình hình, nghiên cứu, đề xuất xây dựng kế hoạch, khảo sát nắm tình các đoàn thanh tra chuyên đề đã được phê duyệt.

 


VIDEO