Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Văn phòng Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2021

18/12/2021

Ngày 17/12, Văn phòng Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy dự và phát biểu chỉ đạo

Báo cáo cho thấy, năm 2021, mặc dù là năm bị ảnh hưởng của dịch, bệnh COVID-19 nên việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng gặp không ít khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng của Lãnh đạo, công chức và người lao động, Văn phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trên các lĩnh vực: Tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động chung của cơ quan Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra; tổng hợp thông tin quản lý phục vụ chỉ đạo, điều hành, điều phối chương trình làm việc của Tổng Thanh tra Chính phủ, các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, các đơn vị thuộc và theo chương trình công tác năm 2021; thực hiện tốt nhiệm vụ đột xuất mà Tổng Thanh tra Chính phủ giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, các phòng, ban thuộc Văn phòng đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng , nhiệm vụ của Văn phòng như: Công tác văn thư - lưu trữ , kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính, quản trị phương tiện, công tác kế toán - tài vụ, công tác xây dựng cơ bản ... đều đạt kết quả tốt. Lãnh đạo Văn phòng thường xuyên kiểm tra sâu sát, chỉ đạo và dẫn đến chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng đáp ứng được yêu cầu tốt hơn.

Điểm nổi bật, Văn phòng đã xây dựng kế hoạch CCHC của Thanh tra Chính phủ năm 2021 với 6 nội dung về cải cách thể chế, thủ tục hành chính (TTHC), tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính; xây dựng Kế hoạch CCHC Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2021 - 2030 phù hợp với Nghị quyết 76/NQ-CP của Chính phủ; trình ban hành Bộ chỉ số CCHC (sửa đổi) áp dụng trong năm 2021; tổ chức đi kiểm tra tại các địa phương; xây dựng kế hoạch toạ đàm CCHC gắn với ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong công tác kiểm soát TTHC, Văn phòng đã thực hiện thẩm định, đánh giá tác động đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Tổng Thanh tra Chính phủ. Các hoạt động đánh giá tác động TTHC trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của TTCP đã được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát TTHC.

Bên cạnh đó, Văn phòng cũng phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương triển khai hiệu quả Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện Bộ phận Một cửa trong lĩnh vực tiếp công dân; xây dựng kế hoạch triển khai Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; xây dựng đề án phân cấp trong giải quyết TTHC của Thanh tra Chính phủ.

Thực hiện tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên Cổng dịch vụ công quốc gia và phân loại xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm của tập thể công chức, người lao động Văn phòng Thanh tra Chính phủ.

Chia sẻ với những khó khăn của công chức, người lao động Văn phòng, Phó Tổng Thanh tra cho rằng, Văn phòng là đơn vị có nhiều nhiệm vụ đa dạng, tổng hợp, vất vả, có nhiều việc đột xuất, nhiều lúc phải làm việc ngoài giờ hành chính. Việc tổ chức thực hiện các công tác hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính, quản lý cơ sở vật chất, quản lý, điều hành phương tiện, phục vụ đảm bảo các hoạt động của Thanh tra Chính phủ theo yêu cầu của lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ đều là những việc quan trọng, có tác động đến công việc của cả cơ quan.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại như báo cáo tổng kết đã chỉ ra, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu, thời gian tới, lãnh đạo Văn phòng cần thực hiện việc phân công nhiệm vụ phù hợp hơn với chuyên môn, năng lực, sở trường của từng bộ phận, từng công chức, từng người lao động để công việc đạt hiệu quả cao nhấ; lãnh đạo Văn phòng cần tiếp tục tạo điều kiện, quan tâm hơn đến đời sống vật chất, tinh thần để người lao động yên tâm công tác; tăng cường, gương mẫu trong xây dựng đoàn kết nội bộ; điều hành, phân công, thực hiện nhiệm vụ một cách công tâm, khách quan, công khai, minh bạch nhất là các lĩnh vực có nhạy cảm như tài vụ, quản trị...

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cũng đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ thường trực Tổ chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Văn phòng và khẳng định đơn vị đã chủ động, tham mưu kịp thời, có nhiều đề xuất, góp phần vào công tác phòng, chống dịch của cơ quan.

Trên cơ sở kết quả công tác, Văn phòng đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá phân loại công chức, bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2021 theo đúng các quy định.


VIDEO