Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

V/v báo cáo tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực

28/07/2020

Ng​ày 22/7/2020, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 1225/TTCP-CLKHTT về việc báo cáo tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực​. Theo đó, TTCP đề nghị cung cấp các cơ quan liên quan cung cấp thông tin theo Đề cương Báo cáo đính kèm:

  

Tài liệu đính kèm:


VIDEO