Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

TTCP làm việc với Thanh tra tỉnh Bắc Ninh về công tác cải cách hành chính

06/11/2020

Ngày 05/11, Đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ đã làm việc với Thanh tra tỉnh Bắc Ninh về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của Thanh tra tỉnh. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm, Thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Vinh cho biết, trong năm 2020, Thanh tra tỉnh thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 ban hành theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ đạo của tỉnh về CCHC. Theo đó, đã có nhiều cố gắng, tập trung chỉ đạo, triển khai công tác CCHC, đã ban hành văn bản cụ thể hóa công tác CCHC, phân công cụ thể các nội dung công việc và nhiệm vụ đến các phòng chuyên môn, cán bộ công chức.

Một trong những kết quả nổi bật trong CCHC của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh trong năm 2020 là hiện đại hóa nền hành chính. Cụ thể, đã duy trì Hệ thống quản lý chất lượng TCVN phiên bản ISO 9001:2015: Xây dựng và ban hành Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch duy trì và thực hiện đánh giá nội bộ. Thường xuyên cập nhật CSDL QG về khiếu nại, tố cáo; sử dụng có hiệu quả Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra; phần mềm thực hiện quyết định, kết luận thanh tra, kiểm tra…

Có thể khẳng định, công tác CCHC của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh trong năm 2020 đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực ở tất cả các lĩnh vực theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh. Kết quả các lĩnh vực cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, cán bộ, tài chính, chỉ đạo điều hành đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải cho biết, sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỷ 2020-2025, Bắc Ninh xác định trên vị thế mới, tầm cao mới đặt ra nhiều thách thức mới, trong khi dư địa và tiềm năng ngày càng giảm. Chính vì vậy, 02 yếu tố quan trọng nhất để Bắc Ninh duy trì đà phát triển là CCHC; phát huy yếu tố con người. Trong đó, tiếp tục tập trung trách nhiệm của người đứng đầu; cải cách hành chính công; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chia sẻ, qua theo dõi và làm việc cho thấy Bắc Ninh là một tỉnh phát triển rất toàn diện. Trong đó, Bắc Ninh có Trung tâm Hành chính công hoạt động rất tốt, thể hiện trên các chỉ số, nhất là chỉ số CCHC năm sau luôn cao hơn năm trước.

Những năm gần đây, Thanh tra tỉnh đã làm tốt công tác CCHC. Thanh tra Chính phủ đánh giá, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh là một trong những đơn vị quan tâm đến công tác CCHC. Điều đó thể hiện rõ qua công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, phòng, chống tham nhũng, đã giải quyết cơ bản đảm bảo đúng kế hoạch và chất lượng.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm yêu cầu Thanh tra tỉnh Bắc Ninh tập trung cho công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra và phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, sử dụng tốt hơn nữa phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo; tiếp tục quan tâm đến việc xử lý văn bản trên máy và chữ ký số; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin và Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm lưu ý, Thanh tra tỉnh phải tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh trong việc xử lý chồng chéo trong lĩnh vực thanh tra với kiểm toán; tập trung triển khai thực hiện Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị./.


VIDEO