Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Trường Cán bộ Thanh tra tổng kết công tác năm 2022

16/12/2022

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp cùng toàn thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Nhà trường.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2022, được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cục, vụ, đơn vị thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ, Nhà trường đã xây dựng được sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu đến các tổ chức đoàn thể, triển khai thuận lợi, hiệu quả các nhiệm vụ công tác chính trị được giao.

Cụ thể, theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2022, Nhà trường tổ chức được 28 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho 2.500 học viên, cụ thể: Hệ đào tạo nghiệp vụ Thanh tra viên 13 khóa cho 1.244 học viên; Hệ đào tạo nghiệp vụ Thanh tra viên chính 14 khóa cho 1.154 học viên; Hệ đào tạo nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp 01 khóa cho 102 học viên.

Ngoài ra, Nhà trường đã chủ động phối hợp với một số bộ, ngành, địa phương tổ chức thêm 36 khóa đào tạo, bồi dưỡng trong phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ cho 4.735 học viên, gồm: Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành giao thông; Bồi dưỡng nghiêp vụ thanh tra chuyên ngành y tế; Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo...

Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng, Trường Cán bộ Thanh tra không ngừng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giảng dạy, giao nhiệm vụ giảng dạy, phấn đấu đảm bảo mỗi giảng viên lên lớp ít nhất từ 02 chuyên đề trở lên trong chương trình đào tạo nghiệp vụ Thanh tra viên, Thanh tra viên chính, góp phần đáp ứng yêu cầu tổ chức các khóa học.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cho biết, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Nhà trường cũng gặp một số khó khăn nhất định. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cục, vụ, đơn vị thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ tập thể Lãnh đạo, viên chức, người lao động Nhà trường đã giữ vững tinh thần đoang kết, kỷ cương, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, chất lượng giảng dạy được nâng lên.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cho biết, Nhà trường tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 được Tổng TTCP phê duyệt; tiếp tục duy trì phương án tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ thanh tra linh hoạt theo hình thức học trực tuyến kết hợp học tập trung phù hợp với nhu cầu của các bộ, ngành, địa phương; tiếp tục rà soát, nghiên cứu nâng cao chất lượng giáo trình, tài liệu;

Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng: Đổi mới phương pháp giảng dạy; đa dạng hóa chương trình, hình thức đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên... Đổi mới phương pháp đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng, sát theo hệ quy chuẩn mới trong đánh giá học viên, đảm bảo chất lượng đào tạo.

Phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và tổ chức đoàn thể trong việc duy trì sự ổn định về tư tưởng, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết nhất trí để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo đà cho sự phát triển bền vững của Nhà trường

Cùng ngày, Đảng ủy Trường Cán bộ Thanh tra cũng đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo quản lý và tổng kết công tác Đảng năm 2022./.

 

 


VIDEO