Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Trường Cán bộ Thanh tra tổng kết công tác năm 2021

10/12/2021

Ngày 9/12, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo tổng kết năm 2021 của Trường Cán bộ Thanh tra cho thấy, được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cục, vụ, đơn vị thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ, Nhà trường đã xây dựng được sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu đến các tổ chức đoàn thể, triển khai thuận lợi, hiệu quả các nhiệm vụ công tác chính trị được giao.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2021, các hệ đào tạo bồi dưỡng TTCP giao 26 khóa đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành thanh tra và 2 khóa tổ chức theo thỏa thuận hợp tác quốc tế, gồm: Thanh tra viên cao cấp 1 khóa; Thanh tra viên chính 13 khóa; Thanh tra viên 12 khóa; đào tạo cho Campuchia và Lào 2 khóa. Tuy nhiên, trong năm, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên Chính phủ Lào và Campuchia không cử cán bộ tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng.  Đến ngày 30/11/2021, đã tổ chức thực hiện được 25 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho 2.540 học viên, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng, Trường Cán bộ Thanh tra không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, giảng viên kiêm chức được phân công, bố trí hợp lý; kết quả công tác quản lý lớp học được nâng lên đáng kể. Cán bộ quản lý lớp đã hoàn thành nhiệm vụ quản lý, tổ chức lớp học. Việc kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng triển khai một cách bài bản ở tất cả các khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Nhà trường đã mở rộng phạm vi, đối tượng đánh giá, trọng tâm là: Chất lượng giảng dạy, khung chương trình, giáo trình, tài liệu, công tác tổ chức, quản lý lớp học... để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Trường Cán bộ Thanh tra thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại cần sớm khắc phục như: một số giảng viên còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn, chưa đáp ứng được việc giảng dạy những chuyên đề khó, mang tính nghiệp vụ chuyên sâu.  Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chậm được đổi mới, chất lượng hệ thống giáo trình, tài liệu các hệ đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Hiệu suất lao động của một số viên chức khi sang nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới do phải sắp xếp, luân chuyển, điều động nhân sự giữa các phòng, khoa, trung tâm chưa cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cho biết, năm 2021 dù dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến các hoạt động của nhà trường, tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo TTCP và sự phối hợp của các cục, vụ, đơn vị, tập thể Trường Cán bộ Thanh tra đã giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ cương, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, chất lượng giảng dạy được nâng lên.

Về nhiệm vụ công tác năm 2022, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cho biết, Trường Cán bộ Thanh tra tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 được Tổng TTCP phê duyệt.  Bên cạnh đó, do diễn biến khó lường của tình hình dịch bệnh COVID-19, nhà trường sẽ tiếp tục duy trì phương án tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ thanh tra linh hoạt ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Đồng thời thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng: Đổi mới phương pháp giảng dạy; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; đẩy mạnh công tác thẩm định giảng viên, nâng cao trình độ và kỹ năng giảng dạy của các giảng viên. Thực hiện tốt việc lập và thực hiện thu chi tài chính theo kế hoạch; phát huy tốt vai trò công tác thông tin, tuyên truyền.

Cùng ngày, Đảng bộ Trường Cán bộ Thanh tra đã tiến hành tổng kết công tác Đảng năm 2021. Theo đó, năm 2021 với tinh thần đoàn kết, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trên cơ sở kết quả công tác chuyên môn, công tác Đảng, Trường Cán bộ Thanh tra đã tiến hành phân loại công chức, viên chức, đảng viên bình xét các danh hiệu thi đua năm 2021 theo đúng quy định của TTCP.

 


VIDEO