Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020

22/12/2020

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh dự và phát biểu chỉ đạo. Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra Vũ Văn Chiến chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp cùng toàn thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Nhà trường.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra Nguyễn Viết Thạch cho biết, năm 2020, Nhà trường được Tổng Thanh tra Chính phủ giao 26 khóa đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thanh tra và 02 khóa tổ chức theo thỏa thận hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, trong năm do diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, Chính phủ Lào và Campuchia không cử cán bộ sang đào tạo, bồi dưỡng, theo đó, tính đến ngày 20/12/2020 Trường Cán bộ Thanh tra đã thực hiện đào tạo, bồi dưỡng 26/28 khóa.

Cụ thể, năm 2020, Nhà trường đã tổ chức đào tạo được 51 khoá cho 5.053 học viên, đạt 182.15% chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Trong đó, có 26 khoá đào tạo, bồi dưỡng cho 2.211 học viên của 01 khoá thanh tra viên cao cấp; 13 khoá thanh tra viên chính: 12 khoá thanh tra viên. Ngoài ra, Nhà trường đã phối hợp với một số bộ, ngành, địa phương tổ chức thêm 25 khoá đào tạo, bồi dưỡng tập huấn cho 2842 học viên.

Cùng với việc thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, năm 2020, Trường Cán bộ Thanh tra không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên cũng như cải tiến mạnh về chất lượng, nội dung chương trình đào tạo; chú trọng hơn tới việc nâng cao trình độ giảng viên; nội dung tài liệu đào tạo bồi dưỡng cơ bản phù hợp với tính chất đặc thù công tác của ngành Thanh tra.

Để thực hiện tốt hơn nữa những nhiệm vụ trong thời gian tới Trường Cán bộ Thanh tra kiến nghị, lãnh đạo TTCP xem xét bổ sung các tiêu chí theo tiêu chuẩn chức danh trong phạm vi quản lý nhà nước của TTCP để làm cơ sở cho Trường xây dựng khung chương trình, giáo trình và tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhất là các lớp thanh tra viên thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; tiếp tục tạo điều kiện cho giảng viên, viên chức của Nhà trường tham gia các đoàn thanh tra, tổ giải quyết khiếu nại, tố cáo, các hội nghị, hội thảo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng để nâng cao trình độ, kinh nghiệm thực tiễn giảng dạy.v.v.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, TS. Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban Giám hiệu, công chức, viên chức và người lao động Nhà trường, nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chất lượng ngày càng được nâng lên. Phó Tổng Thanh tra đánh giá, Nhà trường đã giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ cương, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh yêu cầu, Trường Cán bộ Thanh tra cần tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác đào tạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các khoá đào tạo, bồi dưỡng đã được giao trong kế hoạch. Đồng thời, Nhà trường cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới khung chương trình, tài liệu, giáo trình; tăng cường trao đổi kinh nghiệm cải thiện về nội dung, chương trình, nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên; tiếp tục duy trì công tác quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất đã được trang bị; tiếp tục nỗ lực phấn đấu theo phương châm đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm để từng bước xây dựng và phát triển Trường Cán bộ Thanh tra ngày càng lớn mạnh.

Cùng ngày, Trường Cán bộ Thanh tra đã tiến hành tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020. Trên cơ sở kết quả công tác chuyên môn, công tác Đảng, Trường Cán bộ Thanh tra tiến hành phân loại công chức, đảng viên bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020 theo đúng quy định của TTCP.

 

 

 


VIDEO