Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Trường Cán bộ Thanh tra sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

09/07/2019

Ngày 8/7, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động Nhà trường cùng dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019, Trường Cán bộ Thanh tra đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác từ chỉ đạo, điều hành của Ban Giám hiệu đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; công tác phát triển giảng viên; biên soạn giáo trình; thông tin và tư liệu; tuyên truyền và thư viện; tổ chức, hành chính; quản trị, tài vụ… trong đó nhấn mạnh về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, nhà trường đã tổ chức 47 lớp cho 4331 học viên: Tổ chức được 15/28 lớp cho 1.318 học viên (hoàn thành 107% chỉ tiêu mở lớp 6 tháng đầu năm được giao); 29 lớp đào tạo Thanh tra chuyên ngành cho gần 2500 cán bộ an toàn vệ sinh thực phẩm và 3 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư cho 534 cán bộ, công chức tỉnh Kiên Giang, Bình Dương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo công tác sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh biểu dương và ghi nhận những kết quả công tác của Trường Cán bộ Thanh tra trong 6 tháng vừa qua. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cán bộ Thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh đề nghị trong thời gian tới Trường Cán bộ Thanh tra cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đổi mới phương pháp giảng dạy; đa dạng hóa chương trình, hình thức đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; nghiên cứu đổi mới khung chương trình, nâng cao chất lượng giáo trình, tài liệu, trọng tâm là tài liệu đào tạo, bồi dưỡng Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao cấp, chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên và làm tốt công tác nhân sự; đề cao vai trò, năng lực cá nhân người lãnh đạo cũng như sức mạnh tập thể; sớm hoàn thiện Đề án sử dụng tài sản công, Đề án tự chủ tài chính.

Cùng ngày, Đảng ủy Trường Cán bộ Thanh tra đã tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, 6 tháng đầu năm, Đảng ủy nhà trường đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thúc đẩy toàn diện các mặt công tác của Trường, từng bước phát triển đảm bảo phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Đảng ủy thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương để thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Đảng, nhất là trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đảng ủy có sự thông suốt về tư tưởng, về đường lối lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, có tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đúng quy định, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được Tổng Thanh tra phê duyệt./.


VIDEO