Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

TP. Hồ Chí Minh: Kiến nghị xử lý hành chính 9 tập thể, 7 cá nhân

04/04/2012

Tháng 3/2012, toàn ngành Thanh tra TP. Hồ Chí Minh (TTTP) thực hiện 45 đoàn thanh tra, kiểm tra tại 56 đơn vị, trong đó 19 đoàn tháng trước chuyển sang, tập trung vào lĩnh vực quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, nhà ở; xây dựng cơ bản; quản lý thu chi ngân sách, tài sản công; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính doanh nghiệp... đã phát hiện 3 đơn vị sai phạm.

Ngành TTTP kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng, xử lý hành chính 9 tập thể, 7 cá nhân, 12 kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý.
 
Thanh tra chuyên ngành các lĩnh vực giao thông vận tải, văn hóa - thể thao - du lịch, tài nguyên môi trường, y tế, công thương..., ban hành 3.742 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tham mưu UBNDTP ban hành 66 quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 10 tỷ đồng. Các tổ chức, cá nhân sai phạm đã nộp ngân sách 3,566 tỷ đồng.
                                                                          Theo Báo thanh tra
 

VIDEO