Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tổng thanh tra Chính phủ làm việc với Cục II về tình hình kiểm tra rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên

05/07/2012

Sáng 04/7/2012, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã có buổi làm việc với cục II về tình hình kiểm tra rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên. Tham dự buổi làm việc có Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh, Phó tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh cùng các thành viên tổ công tác.

Theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Tổng Thanh tra, Cục II được Tổng Thanh tra giao tiến hành kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, phức tạp tại 11 tỉnh, thành phố trong Khu vực gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Định, Đắc Nông, Đắc Lak, Gia Lai, Lâm Đồng.

Qua tổng hợp số liệu, có 06 địa phương hiện không còn vụ việc KN, TC tồn đọng, kéo dài (sau rà soát theo Kế hoạch 319/KH-TTCP). Số vụ việc KNTC tồn đọng, kéo dài, phức tạp (sau rà soát theo Kế hoạch 319/KH-TTCP) hiện là 131 vụ việc chiếm 24,81% trên tổng số 528 vụ việc của cả nước.

Trong số 131 vụ việc trên có 107 vụ việc là tồn đọng, kéo dài, trong đó: 36 vụ việc Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến kết luận chỉ đạo; 06 vụ việc Thanh tra Chính phủ kiểm tra, báo cáo hiện chờ ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ; 04 vụ việc các bộ, ngành Trung ương đã có văn bản giải quyết; còn lại 61 vụ việc thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh giải quyết. Có 24 vụ việc là đông người, phức tạp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện nhưng phải quan tâm, tập trung chỉ đạo, phối hợp xử lý, giải quyết.
Trong quá trình triển khai thực hiện,  phần lớn các vụ việc tồn đọng, kéo dài trong Khu vực là những vụ việc rất phức tạp, chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất đai, bồi thường, hỗ trợ… tuy đã được địa phương, các cơ quan trung ương kiểm tra, xác minh, kết luận, nhiều vụ việc đã được Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý, có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chính là do cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ tại những thời điểm đó còn bất cập.
Nhiều vụ việc khiếu nại đã được xem xét, giải quyết thấu lý đạt tình, nhưng người dân khiếu nại vẫn cố chấp, không thực hiện quyết định giải quyết, tiếp tục gửi đơn nhiều nơi để gây áp lực, làm cho vụ việc kéo dài, tồn đọng.
Việc kiểm tra xem xét một số vụ việc của các cơ quan chức năng còn chồng chéo hoặc quan điểm giải quyết giữa các cơ quan, giữa các lần giải quyết một số trường hợp không nhất quán, không thống nhất với địa phương.
Kết thúc buổi làm việc, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh đánh giá cao những kết quả mà cục II đã làm được. Dưới sự chỉ đạo của Phó tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh, Cục II đã triển khai rất tốt, tích cực theo kế hoạch 1130/KH-TTCP.Từ những kết quả đạt được, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh: Mục tiêu chính của đợt này là tập trung rà soát, tìm giải pháp hữu hiệu phấn đấu từ nay tới cuối năm 2012 giải quyết cơ bản các vụ việc nằm trong danh sách 528 vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài đã được tổng hợp cuối năm 2011, tạo chuyển biến rõ nét đúng theo chỉ đạo và yêu cầu của Quốc hội, của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung tổng hợp, lập danh sách mới các vụ việc cần rà soát, xử lý theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP dựa trên 3 tiêu chí: Các vụ việc được Bộ, ngành, Trung Ương xem xét giải quyết, đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ hoặc đang chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ mà người dân vẫn chưa đồng tình, tiếp tục khiếu nại; Các vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có Quyết định giải quyết lần 2 mà người dân vẫn chưa đồng tình, tiếp tục khiếu nại; Các vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương nhưng thấy phức tạp, đông người khiếu kiện, có dấu hiệu gây mất trật tự, an ninh cần xin ý kiến chỉ đạo, định hướng giải quyết của các Bộ, ngành Trung Ương. Về nội dung và phương hướng xử lý thực hiện theo 3 bước: Bước 1, Thống nhất phương án giải quyết trong nội bộ tỉnh, thành phố trước khi làm việc với Tổ công tác của các Bộ, ngành Trung ương; Bước 2: Thống nhất phương án giải quyết giữa địa phương và Trung ương; Bước 3: Thống nhất phương án giải quyết cụ thể, quan tâm giải quyết chính sách cho các hộ có khó khăn. Từ nay đến tháng 10/2012 phải xuyên suốt, sau đó đánh giá và tiếp tục đến cuối năm; theo định kỳ ngày 25 hàng tháng báo cáo sơ kết, sau khi sơ kết xong có báo cáo gửi Quốc Hội. Thống nhất với các Tỉnh về phương án giải quyết, theo hướng giảm dần các vụ việc.
Thanh Xuân

VIDEO