Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tổ chức trực tuyến Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V

21/10/2020

Ngày 19/10/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1795/TTCP-TCCB về việc tổ chức trực tuyến Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO